Ang love walang pinipili 'yan.

Dati, ang akala ko, imposibleng magkagusto ang elepante sa daga. Imposibleng magkagusto ang balyena sa tilapia. Imposibleng magkagusto ang agila sa maya. Pero mali pala ako, dahil pagdating sa pag-ibig, pantay-pantay lang lahat. Walang malaki, walang maliit. Walang maganda, walang pangit. Walang mayaman, walang mahirap. At higit sa lahat, walang celebrity, walang ordinaryong tao.

Write a comment

Comments: 31